top of page

Algemene voorwaarden WEBSHOP

Artikel 1 Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld.

Artikel 3: Aanbod

Een proefles kan eenmalig aangekocht worden en dient opgenomen te worden binnen de 21 dagen na aankoop.

Een 10-beurtenkaart (=11 credits) dient opgenomen te worden binnen de 4 maanden na aankoop. Credits die binnen die termijn niet opgenomen zijn, vervallen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Bij aankoop van een proefles of 10xgroepslessen via de online webshop beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht wat de aankoop betreft.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

bottom of page